LAT
  /

 

ELJA50 tikšanās piektdien 30. aprīlī

 

 

Biedrība ELJA50 (reģistrācijas nr. 40008090426)

biedrības ELJA50  juridiskā adrese:
Elizabetes iela 15, Rīga, LV-1010
biedrības ELJA50  pasta adrese:
Liliju iela 104, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Latvijas Republikas Tiesībsargam
Romānam Apsītim
Baznīcas ielā 25
Rīgā, LV-1010
 

Rīgā, 2010. gada 13. septembrī

IESNIEGUMS

10. Saeimas vēlēšanas kampaņas ietvaros politiskā apvienība „Par Labu Latviju” (turpmāk PLL), reklamējot sevi, izplatīja bezmaksas izdevumu „Rīga Par Labu Latviju” (2010. gada augusts # 2, skat. http://parlabulatviju.lv/wp-content/maketi/PLL_Riga_LV.pdf vai PA “Par Labu Latviju!” priekšvēlēšanu avīze – Rīga.) Šajā reklāmas izdevumā publicēts materiāls, kas klaji pārkāpj vienlīdzīgas attieksmes principu un diskriminācijas aizliegumu.

Izdevuma pirmajā lappusē ievietota Saeimas deputāta Arta Pabrika fotogrāfija ar parakstu „Geji balsos par „Vienotību”” sarkanā krāsā, ar lielākiem burtiem izcelti vārdi „Geji” un „Vienotība”. Tālāk 5. lappuses apakšā izmantots tas pats paņēmiens: „Geji un transseksuāļi balsos par „Vienotību””. Šeit arī ievietoti „Vienotības” vadošo deputātu kandidātu S. Āboltiņas, I. Circenes, A. Pabrika un S. Kalnietes fotoattēli. Rindkopā zem attēliem minētie „Vienotības” deputātu kandidāti vizuāli tiek saistīti ar seksuālo minoritāšu un viņu draugu apvienība „Mozaīka”. Acīmredzami PLL mērķis šajā gadījumā ir norādīt, ka gadījumā, ja tiks balsots par apvienību “Vienotība”, seksuālās minoritātes tiks uztvertas vienlīdzīgi citām sabiedrības grupām un ka tas var radīt draudus citām personām, jo tiks ievēlēti tie, par kuriem balso “geji un transseksuāļi”. No reklāmas ir arī skaidrs, ka “geji un transseksuāļi” jeb, citiem vārdiem, personas ar citu seksuālo orientāciju ir mazvērtīgākas, tādas, pret ko PLL ir negatīva attieksme, un PLL šādi uzsver savu pārākumu pār citu politisko apvienību, kura šīs personas nenosoda. Izdevuma pēdējā lappusē ir karikatūra, kurā attēloti divi rokās saķērušies stereotipizēti kariķēti homoseksuāļi. Viens no viņiem rāda uz A. Šlesera attēlu un saka: „Ai, ai, riebīgais! Viņš uz mūsu kāzām nenāks...”, tādējādi norādot, ka apvienības PLL, kura atbalsta deputāta kandidātu A. Šleseru, nostāja ir vērsta pret homoseksuāli orientētām personām, un PLL šo personu grupu labākajā gadījumā ignorē.

Biedrība „ELJA50”, kuras viens no statūtos norādītajiem pamatmērķiem ir atjaunotajā Latvijas Republikā stiprināt un attīstīt demokrātiju un tiesiskumu, iedzīvotāju brīvību un atbildību par valsti, uzskata, ka PLL rīcība, nemaz nerunājot par tās zemo līmeni un apelēšanu pie vēlētāju visprimitīvākajiem aizspriedumiem, ir prettiesiska un diskriminējoša. Tā pārkāpj gan Latvijas Republikas nacionālos normatīvos aktus, gan ir pretrunā ar Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām. Nav ievērots Reklāmas likums, kurš noteic, ka reklāmā atļauts iekļaut tikai tādus paziņojumus vai vizuālos attēlus, kas nepārkāpj ētikas, humānisma, morāles, tikumības un pieklājības normas (3. panta 2. daļa), un ir aizliegts paust diskrimināciju pret cilvēku viņa rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelšanās, mantiskā stāvokļa vai citu apstākļu dēļ (4. panta 2. daļas 1. punkts). Ir pārkāpts Latvijas Republikas Satversmes 91. pants, kas nosaka vienlīdzības principu. Tāpat nav ievērots svarīgākajos cilvēktiesību dokumentos, kam pievienojusies Latvija, noteiktais diskriminācijas aizliegums, kā, piemēram, ANO Vispārējās Cilvēktiesību deklarācijas 7. pants: “Visi cilvēki ir vienlīdzīgi likuma priekšā, un viņiem ir tiesības, bez jebkādām atšķirībām, uz vienādu likuma aizsardzību pret jebkādu diskrimināciju, kura pārkāpj šo Deklarāciju, un pret jebkuru kūdīšanu uz tādu diskrimināciju”. Ir jājautā, vai šāda apvienības PLL rīcība nav traktējama arī saistībā ar Krimināllikuma 149.1 pantu “Diskriminācijas aizlieguma pārkāpšana”?

Līdz ar to biedrība “ELJA50”, pamatojoties uz Biedrību un nodibinājumu likuma 10. panta 2. daļu, kas noteic, ka jautājumos, kas saistīti ar attiecīgās biedrības vai nodibinājuma darbības mērķi, biedrība un nodibinājums var vērsties valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī tiesā un aizstāvēt savu biedru tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses, kā arī Tiesībsarga likuma 11. panta 2. punktu, kas noteic Tiesībsarga funkciju sekmēt vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu un jebkāda veida diskriminācijas novēršanu, lūdz Jūs sniegt atzinumu par konkrētajā gadījumā notikušo diskriminācijas aizlieguma pārkāpumu.

Ar cieņu,
Ģirts Zēgners
biedrības ELJA50 valdes priekšsēdētājs

 ELJA50 formums LNB par
“Aizliegto kongresu
1968"

Vairāk informācijas

Video sižets

FOTO galerija
 


 
ELJA 50

12. kongresa programma


Visas ziņas