LAT
  / Kas esam un ko darām
·  ELJA50 valde
·  ELJA50 dibinātāji
·  Biedrības mērķi
·  Regulārie sarīkojumi

 

ELJA50 tikšanās piektdien 30. aprīlī

 

 

Kas esam un ko darām / Biedrības mērķi


  
Biedrības ELJA50 mērķi
 
 
1. Atjaunotajā Latvijas Republikā stiprināt un attīstīt demokrātiju un tiesiskumu, iedzīvotāju brīvību un atbildību par valsti. (1992.g. "Straumēnu Deklarācija", 1. pants).

2. Savstarpēji sazinoties, pulcējoties un veidojot dažādus projektus, veicināt pilsoniskās sabiedrības plaukšanu Latvijā, kā arī latviešos kas dzīvo ārvalstīs. Stiprināt ārpus Latvijas dzīvojošo tautiešu latvisko identitāti un pašapziņu, kā arī saites ar Latviju.

3. Veicināt latviešu tautas vēstures izpratni, jo sevišķi attiecībā uz okupāciju laiku. Meklēt veidus, kā mazināt okupāciju seku ietekmi mūsdienu Latvijā.

4. Izmantot savu pieredzi un sakarus ārvalstīs, lai veicinātu Latvijas starptautiskās intereses un labvēlīga tēla veidošanu.

5. Veicināt Eiropas labāko tradīciju stiprināšanu Latvijā un to bagātināšanu, kā arī savstarpējo eiropeisko izpratni.

6. Gan uz āru, gan savstarpējā saskarē, stiprināt ELJĀ izveidotās vērtības: personīgo atbildību par valsti, pašiniciatīvu un paļaušanos uz saviem spēkiem, demokrātisku debašu un darba stilu, domu un iniciatīvu daudzveidību, atbildīgas pašpārvaldes izveidošanu bez liekas birokrātijas.

7. Dokumentēt un izvērtēt ELJA vēsturi un pieredzi un to darīt pieejamu plašākai publikai.

 ELJA50 formums LNB par
“Aizliegto kongresu
1968"

Vairāk informācijas

Video sižets

FOTO galerija
 


 
ELJA 50

12. kongresa programma


Visas ziņas